SCRent - pronajměte si kompresor na 5 let

Díky našemu programu SCRent už nemusíte do nového úsporného kompresoru investovat vysoké finanční prostředky na jeho zakoupení. V kooperaci s Raiffeisenbank nabízíme moderní způsob financování pomocí dlouhodobého pronájmu stroje na 5 let a jeho splácení pomocí měsíčních splátek.

Pronájem

Proč nájem SCRent?

Pořídíte si nový kompresor ihned a bez nutnosti uvolňovat větší částky peněz na investice.

Měsíční splátky nájmu jsou přímými firemními náklady a netýkají se jich odpisy v účetnictví.

Jasné náklady na 5 let - v rámci splátky SCRent jsou "all inclusive" všechny náklady na kompresor vyjma energie.

A hlavně díky modernímu a úspornému stroji ŠETŘÍTE IHNED NA ENERGIÍCH.

Co je ve splátce nájmu?

Nájem SCRent je komplexní finanční službou, která zahrnuje všechny náklady spojené s provozem kompresoru a technologií pro úpravu stlačeného vzduchu. Jediné co si zákazník hradí sám je spotřebovaná elektrická energie.

Měsíční splátka nájmu není jen cenou stroje vynásobenou 60 splátkami, ale SCRent zahrnuje vše co Vás během provozu kompresoru za 5 let čeká:

cena jakéhokoliv vybraného modelu šroubového kompresoru SCR

pravidelná údržba po celou dobu nájmu je v ceně, bez omezení počtu motohodin

nájem včetně ceny vybraných typů zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu

postaráme se o bezplatnou ekologickou likvidaci olejů a filtračních vložek

v nájmu máte zahrnuty slevy na pořizovaná zařízení, náhradní díly a oleje

nájem rovněž zahrnuje provedení potřebné revize tlakových nádob

v ceně je zahrnutý bezpečný transport všech zařízení na místo instalace

náklady na havárie během nájmu jsou nás; havarijní servis je součástí nájmu

všechny kompresory a zařízení pro úpravu vzduchu odborně nainstalujeme

kompresory a zařízení pro úpravu vzduchu jsou pojištěné proti poškození či odcizení

proškolíme obsluhu pro zajištění správného provozu a údržby technologie

... a po uplynutí 5 let se stává kompresor Vaším majetkem za symbolickou cenu

Měsíční splátky

Pronájem SCRent
 • ceny jsou uvedeny v € a neobsahují DPH
 • výše splátky odpovídá délce nájmu na 5 let
 • zařízení pro úpravu vzduchu jsou vybraná s ohledem na výkon kompresoru a jedná se o základní verze
 • ceny nájmu zařízení pro úpravu vzduchu jsou platné pouze jako volitelný doplněk k nájmu kompresoru SCR

Základní obchodní podmínky nájmu SCRent

 • nabídka nájmu je vázána na podpis Smlouvy o pronájmu a její odsouhlasení ze strany Raiffeisenbank
 • instalace a provozování strojů a zařízení musí být v České republice
 • instalací se rozumí doprava stroje na místo určení, jeho usazení, připojení k elektrické energii a potrubnímu rozvodu stlačeného vzduchu
 • v dosahu 1 m od kompresoru nebo zařízení na úpravu vzduchu
 • v nájmu není zahrnuto:
  • manipulační technika potřebná pro složení stroje a manipulaci na místo provozu (zajišťuje zákazník)
  • demontáž a odvoz dosavadních strojů
  • dodávka elektrického rozvaděče a hlavního vypínače (pokud není na stroji)
  • vytváření elektrických rozvodů v kompresorovně
  • dodávka potrubních rozvodů v kompresorovně
  • řešení ventilačních potrubí
  • dodávka sítí pro vzájemnou komunikaci
  • monitoring stroje
  • rekuperace odpadního tepla z kompresoru
  • stavební práce v kompresorové místnosti
  • řešení legislativy pro oblast zdravotnictví nebo potravinářství
  • revize vyhrazených elektrických zařízení
 • všechny tyto položky je možné v případě zájmu doplnit a zahrnout do nájmu nebo jsou zpoplatněny samostatnou fakturací
 • stroje a zařízení musejí být provozovány v podmínkách odpovídajících návodu k použití; při nestandardních podmínkách (vysoká teplota, vlhkost, prašnost, omezený ventilační prostor) není možné stroje a zařízení pronajmout nebo se zvyšuje částka nájmu adekvátně k podmínkám instalace.

Prospekt SCRent | edice 2024/04

Kompresory SCR | Dlouhodobý pronájem kompresorů

Verze CZ, PDF - 1,10 MB.

PDF ke stažení