Kompresory série SCR-N pro stlačování dusíku

SCR přichází na trh s unikátní řadou šroubových kompresorů série SCR-N určených pro průmyslové stlačování plynného dusíku.

Hlavní použití naleznou kompresory SCR-N v chemickém průmyslu při procesech výroby metanolu. Během výroby metanolu je v syntézním stupni výroby používán hořlavý procesní plyn, který syntetizuje metanol za použití katalyzátoru při teplotním rozmezí 220 až 260 °C. Jakmile je ukončena dodávka procesního plynu, je nutné vyplnit příslušná potrubí a zásobníky plynným dusíkem a zamezit přístupu atmosférického vzduchu. Díky svým inertním vlastnostem zajistí dusík možnému vzniku hoření nebo exploze.

Dusík je v chemických závodech často vyráběn frakční destilační kolonou, která jej odděluje při nízkém přetlaku na úrovni okolo 30 kPa (0,3 bar) do procesního plynového potrubí je nutné jej stlačit na přetlak okolo 7 bar.

Pro účely této a dalších podobných aplikací v chemickém a petrochemickém průmyslu vyvinulo konstrukční oddělení SCR novou řadu kompresorů SCR-N, které jsou vybavené dvoustupňovým bezolejovým šroubovým blokem zajišťujícím nulovou kontaminaci dusíku a maximální efektivitu stlačování s nízkou spotřebou elektrické energie. Řada kompresorů SCR-N je dále vybavená několika speciálními konstrukčními prvky, jako jsou sací filtr vybavený tlakovými ložisky zajišťující tlak nasávaného dusíku 1 bar bez úniků, labyrintové těsnění oleje a nerezové těsnění vzduchu ve šroubovém bloku poskytující zdvojenou ochranu před kontaminací dusíku, nerezové rotory a speciální UltraCoatTM povrch rotorů a vnitřní stěny bloku.

Nová řada kompresorů SCR-N je k dispozici v širokém spektru příkonů od 37 do 280 kW s dodávanou přepravní kapacitou dusíku od 252 až do 2910 Nm3/h a je standardně dodávána ve verzích s výstupním tlakem 7, 8 a 10 bar. Kromě standardní verze s pevnými otáčkami je kompresory SCR-N možné dodat i v provedení s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

Tiskové oddělení výrobce SCR zveřejnilo čerstvou informací, že první kompresory z nové řady SCR-N byly v tomto týdny úspěšně instalovány u prvního zákazníka v Singapuru.

Základní popis

  • bezolejový šroubový kompresor
  • chod s pevnými otáčkami nebo s plynou regulací otáček frekvenčním měničem
  • dvoustupňový šroubový blok
Příkon: 37 až 280 kW
Tlakové verze: 7, 8, 10 bar
Dodávané množství: 252 až 2 910 Nm3/h
SCR-N